Nux moschata D2

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Myristica fragrans (Pot.-Angaben)
Sẵn có từ:
ISO-Arzneimittel GmbH & Co.KG (3001804)
Dạng dược phẩm:
Verreibung, Trituration
Thành phần:
Myristica fragrans (Pot.-Angaben) (5309) 1 Gramm
Tuyến hành chính:
zum Einnehmen
Tình trạng ủy quyền:
Verkehrsfähigkeit: Nein
Số ủy quyền:
2508979.00.00

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này