NUX MOSCHATA C2

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Myristica fragrans (Pot.-Angaben)
Sẵn có từ:
Deutsche Homöopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG. (3115488)
Dạng dược phẩm:
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Thành phần:
Myristica fragrans (Pot.-Angaben) (5309) 1 Milliliter
Tuyến hành chính:
Injektion intravenös; Injektion subkutan; Injektion intramuskulär
Tình trạng ủy quyền:
Verkehrsfähigkeit: Nein
Số ủy quyền:
2516069.00.00

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này