NUROFEN PRONTO 200 MG, POR TBL OBD 4X200MG III

Cộng hòa Séc - Tiếng Séc - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
DIHYDRÁT SODNÉ SOLI IBUPROFENU (IBUPROFENUM NATRICUM DIHYDRICUM)
Sẵn có từ:
Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd., Slough
Mã ATC:
M01AE01
Liều dùng:
256MG
Dạng dược phẩm:
Obalená tableta
Tuyến hành chính:
Perorální podání
Các đơn vị trong gói:
4 III, Blistr
Loại thuốc theo toa:
Volně prodejné léčivé přípravky
Tình trạng ủy quyền:
B - přípravek po provedené změně.
Số ủy quyền:
07/ 812/10-C
Ngày ủy quyền:
2011-12-31

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này