NUFARM RE-SUS HYPERIMMUNISED COLOSTRUM REPLACER FOOD SUPPLEMENT WITH IMMUNITY SUPPORT FOR NEONATAL PIGLETS

Úc - Tiếng Anh - APVMA (Australian Pesticides and Veterinary Medicines Authority)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
HYPERIMMUNISED MODIFIED BOVINE COLOSTRUM
Sẵn có từ:
ARGENTA MANUFACTURING LIMITED
Lớp học:
Veterinary Medicine
Nhóm trị liệu:
PIG - PIGLET | NEONATAL PIGLET | NEW BORN PIG | SUCKER PIG
Khu trị liệu:
NUTRITION & METABOLISM
Chỉ dẫn điều trị:
FEED SUPPLEMENT
Tình trạng ủy quyền:
Stopped
Số ủy quyền:
47728
Ngày ủy quyền:
1996-07-12

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này