NUCLEOTON

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Bauchspeicheldrüsenextrakt vom Rind, insulinfrei
Sẵn có từ:
Nycomed Arzneimittel GmbH (3039994)
Dạng dược phẩm:
Lösung
Thành phần:
Bauchspeicheldrüsenextrakt vom Rind, insulinfrei (810) 80 Milligramm
Tuyến hành chính:
Information nicht vorhanden
Tình trạng ủy quyền:
Verkehrsfähigkeit: Nein
Số ủy quyền:
0428643.00.00

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này