Norspan 30 Mikrogramm/Stunde transdermales Pflaster

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Buprenorphin
Sẵn có từ:
Orifarm GmbH - Geschäftsanschrift - (3237116)
Dạng dược phẩm:
transdermales Pflaster
Thành phần:
Buprenorphin (20180) 30 Milligramm
Tuyến hành chính:
transdermale Anwendung
Tình trạng ủy quyền:
Verkehrsfähigkeit: Ja
Số ủy quyền:
2205239.00.00
Ngày ủy quyền:
2021-04-21

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này