Norditropin FlexPro 5 mg/1,5 ml Injektionslösung in einem Fertigpen

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Somatropin
Sẵn có từ:
EMRA-MED Arzneimittel GmbH (3263935)
Dạng dược phẩm:
Injektionslösung, Fertigpen
Thành phần:
Somatropin (22339) 3,3 Milligramm
Tuyến hành chính:
subkutane Anwendung
Tình trạng ủy quyền:
Verkehrsfähigkeit: Ja
Số ủy quyền:
2205286.00.00
Ngày ủy quyền:
2020-10-16

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này