Nicorette 2 mg freshmint Kaugummi

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Nicotin-Polacrilin ((mit Angaben zur Polacrilin-Zusammensetzung und zum Nicotin- und Lösemittel-Gehalt))
Sẵn có từ:
AxiCorp Pharma GmbH (8055874)
Dạng dược phẩm:
wirkstoffhaltiges Kaugummi
Thành phần:
Nicotin-Polacrilin ((mit Angaben zur Polacrilin-Zusammensetzung und zum Nicotin- und Lösemittel-Gehalt)) (27248) 10 Milligramm
Tuyến hành chính:
Anwendung in der Mundhöhle
Tình trạng ủy quyền:
Verkehrsfähigkeit: Ja
Số ủy quyền:
2204668.00.00
Ngày ủy quyền:
2021-06-17

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này