Nexodal  0,4 mg/ml solution for injection or infusion 

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
28-09-2017
Thành phần hoạt chất:
Налоксона хидрохлорид
Sẵn có từ:
Orpha-Devel Handels und Vertriebs GmbH
Mã ATC:
V03AB15
INN (Tên quốc tế):
Naloxone hydrochloride
Liều dùng:
0,4 mg/ml solution for injection or infusion 
Tóm tắt sản phẩm:
Nexodal, solution for injection/infusion 0.4mg/ml - 1ml x 10
Số ủy quyền:
20110530
Ngày ủy quyền:
2014-11-20

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này