NETTUNO

Ý - Tiếng Ý - Ministero della Salute

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)

02-02-2017

Thành phần hoạt chất:
TRIFLUMURON;
Sẵn có từ:
ROCCA FRUTTA S.R.L.
INN (Tên quốc tế):
TRIFLUMURON;
Liều dùng:
39.4 g I valori indicati sono per 100 g di prodotto.
Dạng dược phẩm:
SOSPENSIONE CONCENTRATA
Khu trị liệu:
INSETTICIDA
Tình trạng ủy quyền:
Revocato
Số ủy quyền:
013228
Ngày ủy quyền:
2006-04-14

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này