NEOCITRAN COLD & COUGH NIGHT POWDER FOR SOLUTION

Canada - Tiếng Anh - Health Canada

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE; PHENIRAMINE MALEATE; PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE
Sẵn có từ:
NOVARTIS CONSUMER HEALTH CANADA INC.
Mã ATC:
R05DA20
INN (Tên quốc tế):
COMBINATIONS
Liều dùng:
30MG; 20MG; 10MG
Dạng dược phẩm:
POWDER FOR SOLUTION
Thành phần:
DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE 30MG; PHENIRAMINE MALEATE 20MG; PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE 10MG
Tuyến hành chính:
ORAL
Các đơn vị trong gói:
10
Loại thuốc theo toa:
OTC
Khu trị liệu:
PROPYLAMINE DERIVATIVES
Tóm tắt sản phẩm:
Active ingredient group (AIG) number: 0315156002; AHFS: 04:04.20
Tình trạng ủy quyền:
APPROVED
Số ủy quyền:
01906704
Ngày ủy quyền:
2011-09-26

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này