Mupironasal 20 mg/g nasal ointment

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
22-01-2020
Thành phần hoạt chất:
Мупироцин
Sẵn có từ:
Антибиотик - Разград АД
Mã ATC:
R01AX6
INN (Tên quốc tế):
Mupirocin
Liều dùng:
20 mg/g nasal ointment
Tóm tắt sản phẩm:
MupiroNasal, 20 mg/g nasal ointment - 3g
Số ủy quyền:
20150026
Ngày ủy quyền:
2015-01-30

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này