MULTIVITAMIN

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Thiaminchloridhydrochlorid; Ascorbinsäure; Nicotinamid; Colecalciferol; Retinol
Sẵn có từ:
Siegfried Hameln GmbH (3015321)
Dạng dược phẩm:
Kapsel
Thành phần:
Thiaminchloridhydrochlorid (30) 3 Milligramm; Ascorbinsäure (40) 75 Milligramm; Nicotinamid (227) 20 Milligramm; Colecalciferol (615) 400 Internationale Einheit; Retinol (1152) 5000 Internationale Einheit
Tuyến hành chính:
zum Einnehmen
Tình trạng ủy quyền:
Verkehrsfähigkeit: Nein
Số ủy quyền:
0789571.00.00

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này