Moxogamma 0,4 mg film - coated tablets

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)

04-08-2017

Thành phần hoạt chất:
Моксонидина
Sẵn có từ:
Woerwag Pharma GmbH & Co. KG
Mã ATC:
C02AC5
INN (Tên quốc tế):
Moxonidine
Liều dùng:
0,4 mg film - coated tablets
Tóm tắt sản phẩm:
Moxogamma, 0,4 mg film-coated tablets x 30; x 50; x 100
Số ủy quyền:
20060147
Ngày ủy quyền:
2015-07-06

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này