Moschus Boiron 5CH Streukügelchen

Bỉ - Tiếng Đức - AFMPS (Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Moschus 5CH
Sẵn có từ:
Boiron
INN (Tên quốc tế):
Moschus 5CH
Liều dùng:
5CH
Dạng dược phẩm:
Streukügelchen
Thành phần:
Moschus 5CH 1 %
Tuyến hành chính:
zum Einnehmen
Tóm tắt sản phẩm:
CTI-code: 585066-01 - Packmaß: 4 g - Vermarktung status: NO - Lieferung-Modus: Rezeptfrei
Tình trạng ủy quyền:
Nicht kommerzialisiert
Số ủy quyền:
585066

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này