Morga Magentee Arzneitee

Thụy Sĩ - Tiếng Đức - Swissmedic (Swiss Agency for Therapeutic Products)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
millefolii herb, aurantii geliebt epicarpium und mesocarpium, centaurii Kraut, anisi Obst, basilici, Kraut, Koriander Früchte, rosmarini Blatt, foeniculi süße Frucht
Sẵn có từ:
Morga AG
Mã ATC:
A15
INN (Tên quốc tế):
millefolii herb, aurantii loved epicarpium and mesocarpium, centaurii herb, anisi fruit, basilici herb, coriander fruit, rosmarini leaf, foeniculi sweet fruit
Dạng dược phẩm:
Arzneitee
Thành phần:
millefolii herb 30 %, aurantii geliebt epicarpium und mesocarpium 20 %, centaurii Kraut 20 %, anisi Frucht 5 %, basilici pflanze 5 %, Koriander Früchte 5 %, rosmarini Blatt 5 %, foeniculi süße Frucht 5 %, bush fruticosi Blatt 5 %, für Papier 1 g.
Lớp học:
E
Nhóm trị liệu:
Phytoarzneimittel
Khu trị liệu:
Appetitfördernd
Số ủy quyền:
53467
Ngày ủy quyền:
1996-02-15

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này