Morga Blasentee geschnittene Drogen

Thụy Sĩ - Tiếng Đức - Swissmedic (Swiss Agency for Therapeutic Products)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
betulae Blatt, diese pflanze rhizoma, solidaginis pflanze, ononidis Wurzel, Süßholzwurzel
Sẵn có từ:
Morga AG
Mã ATC:
G04BX
INN (Tên quốc tế):
betulae leaf, this plant rhizoma, solidaginis plant, ononidis root, licorice root
Dạng dược phẩm:
geschnittene Drogen
Thành phần:
betulae Blatt 20 %, diese pflanze rhizoma 20 %, solidaginis herb 20 %, ononidis root 20 %, Süßholzwurzel 20 %, für Papier und 1,5 g.
Lớp học:
E
Nhóm trị liệu:
Phytoarzneimittel
Khu trị liệu:
Harntreibend
Số ủy quyền:
53463
Ngày ủy quyền:
1996-02-15

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này