MONTEMAR 5mg TABLETA MASTICABLE

Peru - Tiếng Tây Ban Nha - DIGEMID (Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas)

Buy It Now

Sẵn có từ:
BIOTOSCANA FARMA DE PERU S.A.C.
Dạng dược phẩm:
TABLETA MASTICABLE
Loại thuốc theo toa:
CON RECETA MEDICA
Số ủy quyền:
E22072

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này