Monoprost 50 Mikrogramm/ml Augentropfen im Einzeldosenbehältnis

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Latanoprost
Sẵn có từ:
Allomedic GmbH (8118422)
Dạng dược phẩm:
Augentropfen, Lösung im Einzeldosisbehältnis
Thành phần:
Latanoprost (27236) 0,05 Milligramm
Tuyến hành chính:
Anwendung am Auge
Tình trạng ủy quyền:
Verkehrsfähigkeit: Ja
Số ủy quyền:
2203671.00.00
Ngày ủy quyền:
2020-08-22

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này