Mirena 20 µg/24 h Intrauterines Wirkstofffreisetzungssystem

Bỉ - Tiếng Đức - AFMPS (Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Levonorgestrel
Sẵn có từ:
Abacus Medicine
Mã ATC:
G02BA03
INN (Tên quốc tế):
Levonorgestrel
Liều dùng:
20 µg/24 h
Dạng dược phẩm:
Intrauterines Wirkstofffreisetzungssystem
Thành phần:
Levonorgestrel 52 mg
Tuyến hành chính:
intrauterine Anwendung
Khu trị liệu:
Plastic IUD with Progestogen
Tóm tắt sản phẩm:
CTI-code: 587057-01 - Packmaß: 1 - Vermarktung status: NO - Lieferung-Modus: Auf ärztliches Rezept
Tình trạng ủy quyền:
Nicht kommerzialisiert
Số ủy quyền:
587057

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này