MICRO DETERGENT LIQ Liquide

Canada - Tiếng Pháp - Health Canada

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Chlorure de benzalkonium; Chlorure d'alkyl diméthyl éthylbenzyl ammonium
Sẵn có từ:
FORKEM INC.
Mã ATC:
V07AV
INN (Tên quốc tế):
TECHNICAL DISINFECTANTS
Liều dùng:
2.25%; 2.25%
Dạng dược phẩm:
Liquide
Thành phần:
Chlorure de benzalkonium 2.25%; Chlorure d'alkyl diméthyl éthylbenzyl ammonium 2.25%
Tuyến hành chính:
Désinfectant (Lieux de transformation alimetaire)
Các đơn vị trong gói:
4/20/210L
Loại thuốc theo toa:
En vente libre
Khu trị liệu:
DISINFECTANTS (FOR AGENTS USED ON OBJECT)
Tóm tắt sản phẩm:
Numéro de groupe d'ingrédients actifs (GIA) :0205019005; AHFS:
Tình trạng ủy quyền:
ANNULÉ APRÈS COMMERCIALISATION
Số ủy quyền:
01906771
Ngày ủy quyền:
2012-06-06

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này