Memantine Glenmark 20 mg film - coated tablets

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)

17-04-2014

Thành phần hoạt chất:
мемантин
Sẵn có từ:
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.,
Mã ATC:
N06DX1
INN (Tên quốc tế):
memantine
Liều dùng:
20 mg film - coated tablets
Tóm tắt sản phẩm:
Memantine Glenmark, 20 mg film - coated tablets x 14, x 28, x 56, x 120, x 980
Số ủy quyền:
20140103
Ngày ủy quyền:
2015-07-27

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này