Medoflucon 50 mg capsules

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
06-04-2021
Thành phần hoạt chất:
Fluconazole
Sẵn có từ:
Medochemie Ltd
Mã ATC:
J02AC1
INN (Tên quốc tế):
Fluconazole
Liều dùng:
50 mg capsules
Tóm tắt sản phẩm:
Medoflucon 50, caps.50mg x 7 ,
Số ủy quyền:
20030224
Ngày ủy quyền:
2015-04-23

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này