M.C. MOTHBALLS

Úc - Tiếng Anh - APVMA (Australian Pesticides and Veterinary Medicines Authority)

Thành phần hoạt chất:
NAPHTHALENE
Sẵn có từ:
M.C. COLLECTIONS PTY LIMITED
Dạng dược phẩm:
PELLET (EG SNAIL BAIT)
Thành phần:
NAPHTHALENE UNGROUPED Active 990.0 g/kg
Các đơn vị trong gói:
56g; 70g
Lớp học:
A - Agricultural
Nhóm trị liệu:
CUPBOARD | DOMESTIC PEST CONTROL | HOUSE - GENERAL | WARDROBE | APARTMENT | FLAT - RESIDENTIAL | FOOD CUPBOARD | GARDEN SHED | H
Khu trị liệu:
INSECTICIDE
Chỉ dẫn điều trị:
MOTH | ADULT
Tóm tắt sản phẩm:
Poison schedule: 6; Withholding period: WHP: N/A; Host/pest details: CUPBOARD: [MOTH]; DOMESTIC PEST CONTROL: [MOTH]; HOUSE - GENERAL: [MOTH]; WARDROBE: [MOTH]; Poison schedule: 6; Withholding period: ; Host/pest details: CUPBOARD: [MOTH]; DOMESTIC PEST CONTROL: [MOTH]; HOUSE - GENERAL: [MOTH]; WARDROBE: [MOTH];
Tình trạng ủy quyền:
Cancelled
Số ủy quyền:
51453
Ngày ủy quyền:
2012-03-05

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này