MAINTAIN MULTIPLE VITAMIN & MINERALS TABLET

Canada - Tiếng Anh - Health Canada

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
POTASSIUM (POTASSIUM HVP CHELATE); ZINC (ZINC HVP CHELATE); MANGANESE (MANGANESE HVP CHELATE); COPPER (COPPER HVP CHELATE); CHROMIUM (CHROMIUM HVP CHELATE); VITAMIN A (BETA-CAROTENE); VITAMIN D3; VITAMIN B1 (THIAMINE HYDROCHLORIDE); VITAMIN B2; SELENIUM (SELENIUM HVP CHELATE); NICOTINAMIDE; VITAMIN B6 (PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE); VITAMIN B12; FOLIC ACID; D-PANTOTHENIC ACID; BIOTIN; ASCORBIC ACID (CALCIUM ASCORBATE); VITAMIN E (D-ALPHA TOCOPHEROL); CHOLINE BITARTRATE; INOSITOL; DL-METHIONINE; CALCIUM (CALCIUM
Sẵn có từ:
NU-LIFE NUTRITION LTD.
Mã ATC:
A11AA03
INN (Tên quốc tế):
MULTIVITAMINS AND OTHER MINERALS INCL COMBINATIONS
Liều dùng:
50MG; 10MG; 3MG; 1MG; 15MCG; 10000UNIT; 400UNIT; 12.5MG; 12.5MG; 15MCG; 40MG; 15MG; 20MCG; .4MG; 20MG; 25MCG; 150MG; 30UNIT; 50M
Dạng dược phẩm:
TABLET
Thành phần:
POTASSIUM (POTASSIUM HVP CHELATE) 50MG; ZINC (ZINC HVP CHELATE) 10MG; MANGANESE (MANGANESE HVP CHELATE) 3MG; COPPER (COPPER HVP CHELATE) 1MG; CHROMIUM (CHROMIUM HVP CHELATE) 15MCG; VITAMIN A (BETA-CAROTENE) 10000UNIT; VITAMIN D3 400UNIT; VITAMIN B1 (THIAMINE HYDROCHLORIDE) 12.5MG; VITAMIN B2 12.5MG; SELENIUM (SELENIUM HVP CHELATE) 15MCG; NICOTINAMIDE 40MG; VITAMIN B6 (PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE) 15MG; VITAMIN B12 20MCG; FOLIC ACID .4MG; D-PANTOTHENIC ACID 20MG; BIOTIN 25MCG; ASCORBIC ACID (CALCIUM ASCORBATE) 150MG; VITAMIN E (D-ALPHA TOCOPHEROL) 30UNIT; CHOLINE BITARTRATE 50MG; INOSITOL 50MG; DL-METHIONINE 20MG; CALCIUM (CALCIUM HVP CHELATE) 150MG; MAGNESIUM (MAGNESIUM HVP CHELATE) 75MG; IRON (IRON HVP CHELATE) 15MG; IODINE (KELP) 100MCG
Tuyến hành chính:
ORAL
Các đơn vị trong gói:
60/90/180
Loại thuốc theo toa:
OTC
Khu trị liệu:
VITAMINS & MINERALS
Tóm tắt sản phẩm:
Active ingredient group (AIG) number: 2518710001; AHFS: 88:28.01
Tình trạng ủy quyền:
MARKETED
Số ủy quyền:
00709557
Ngày ủy quyền:
1986-12-31

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này