Magnesium chloratum

Thụy Sĩ - Tiếng Đức - Swissmedic (Swiss Agency for Therapeutic Products)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Magnesium chloratum
Sẵn có từ:
LRK Laboratoire homéopathique de recherches Kurtoglu SA
INN (Tên quốc tế):
Magnesium chloratum
Liều dùng:
TM, B ab/dès TM, D ab/dès C1; K30, D; TM, B ab/dès TM, D ab/dès D1
Tuyến hành chính:
oral nur Globuli
Nhóm trị liệu:
homöopathisch
Số ủy quyền:
417689

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này