LYSOLIN

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
1,1'-Biphenyl-2-ol; Chlorocresol
Sẵn có từ:
Reckitt Benckiser Holding GmbH & Co. KG (3089489)
Dạng dược phẩm:
Lösung
Thành phần:
1,1'-Biphenyl-2-ol (1634) 7 Gramm; Chlorocresol (3089) 2,5 Gramm
Tuyến hành chính:
Information nicht vorhanden
Tình trạng ủy quyền:
Verkehrsfähigkeit: Nein
Số ủy quyền:
0004736.00.00

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này