Lygal E Creme

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Betamethason-17-benzoat
Sẵn có từ:
Taurus Pharma GmbH (3304953)
Dạng dược phẩm:
Creme
Thành phần:
Betamethason-17-benzoat (8848) 0,25 Milligramm
Tuyến hành chính:
Auftragen auf die Haut; Einreiben in die Haut
Tình trạng ủy quyền:
Verkehrsfähigkeit: Nein
Số ủy quyền:
0414351.00.00

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này