Lycopodium LM-Potenz: 24 LM, 30 LM

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Lycopodium clavatum (Pot.-Angaben)
Sẵn có từ:
Hevert-Arzneimittel GmbH & Co. KG (3079278)
Dạng dược phẩm:
Flüssige Verdünnung
Thành phần:
Lycopodium clavatum (Pot.-Angaben) (2041) 20 Milliliter
Tuyến hành chính:
zum Einnehmen
Tình trạng ủy quyền:
Verkehrsfähigkeit: Nein
Số ủy quyền:
2511860.00.00

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này