LUPULINUM D2

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Lupulinum (Pot.-Angaben)
Sẵn có từ:
Staufen-Pharma GmbH & Co.KG (3090647)
Dạng dược phẩm:
Verreibung, Trituration
Thành phần:
Lupulinum (Pot.-Angaben) (5305) 1 Gramm
Tuyến hành chính:
zum Einnehmen
Tình trạng ủy quyền:
Verkehrsfähigkeit: Nein
Số ủy quyền:
2510121.00.00

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này