LUNGENWURMKAPSELN FLUESSIG FÜR RINDER,KAELBER,SCHAFE BRONCHOVERMIN AD US.VET.

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
oral; oral; oral; 1-Chlorbutan
Sẵn có từ:
Apotheker Franz Schmees GmbH & Co. Chemische Fabrik (3073761)
Dạng dược phẩm:
Kapsel
Thành phần:
oral (Kalb, noch nicht wiederkäuend) - -; oral (Rind) - -; oral (Schaf) - -; 1-Chlorbutan (20947) 1,8 Gramm
Tình trạng ủy quyền:
Verkehrsfähigkeit: Nein
Số ủy quyền:
0168656.00.00

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này