LUFFA OPERCULATA D6

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Luffa operculata (Pot.-Angaben)
Sẵn có từ:
Staufen-Pharma GmbH & Co.KG (3090647)
Dạng dược phẩm:
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Thành phần:
Luffa operculata (Pot.-Angaben) (2507) 1,1 Milliliter
Tuyến hành chính:
Injektion intramuskulär; Injektion subkutan
Tình trạng ủy quyền:
Verkehrsfähigkeit: Nein
Số ủy quyền:
2514846.00.00

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này