Ludiomil 25

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Maprotilinhydrochlorid
Sẵn có từ:
Novartis Pharma GmbH (8011799)
Dạng dược phẩm:
Filmtablette
Thành phần:
Maprotilinhydrochlorid (7261) 25 Milligramm
Tuyến hành chính:
zum Einnehmen
Tình trạng ủy quyền:
Verkehrsfähigkeit: Nein
Số ủy quyền:
0077994.00.00

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này