Lodotra 5 mg modified release tablets 

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
17-12-2015
Thành phần hoạt chất:
Преднизон
Sẵn có từ:
Mundipharma Medical CEE GmbH
Mã ATC:
H02AB7
INN (Tên quốc tế):
Prednisone
Liều dùng:
5 mg modified release tablets 
Tóm tắt sản phẩm:
Lodotra, 5 mg modified release tablet x 30; x 100; x 500
Số ủy quyền:
20130234
Ngày ủy quyền:
2015-05-07

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này