Lisinopril HCT Axapharm 10/12,5mg Tabletten

Thụy Sĩ - Tiếng Đức - Swissmedic (Swiss Agency for Therapeutic Products)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
lisinoprilum, hydrochlorothiazidum
Sẵn có từ:
Axapharm AG
Mã ATC:
C09BA03
INN (Tên quốc tế):
lisinoprilum, hydrochlorothiazidum
Dạng dược phẩm:
Tabletten
Thành phần:
lisinoprilum 10 mg zu lisinoprilum dihydricum, hydrochlorothiazidum 12.5 mg, excipiens pro compresso.
Lớp học:
B
Nhóm trị liệu:
Synthetika
Khu trị liệu:
Antihypertensivum
Số ủy quyền:
58767
Ngày ủy quyền:
2008-10-14

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này