LINEFOR Tvrdá tobolka 75MG

Cộng hòa Séc - Tiếng Séc - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
PREGABALIN (PREGABALINUM)
Sẵn có từ:
Medana Pharma S.A., Sieradz
Mã ATC:
N03AX16
INN (Tên quốc tế):
PREGABALIN (PREGABALIN)
Liều dùng:
75MG
Dạng dược phẩm:
Tvrdá tobolka
Tuyến hành chính:
Perorální podání
Các đơn vị trong gói:
21 Blistr
Loại thuốc theo toa:
na lékařský předpis
Khu trị liệu:
PREGABALIN
Tóm tắt sản phẩm:
LINEFOR
Tình trạng ủy quyền:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Số ủy quyền:
21/ 840/15-C

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này