LAMPRENE Tvrdá tobolka

Cộng hòa Séc - Tiếng Séc - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
01-04-2021
Thành phần hoạt chất:
KLOFAZIMIN (CLOFAZIMINUM)
Mã ATC:
J04BA01
INN (Tên quốc tế):
KLOFAZIMIN (CLOFAZIMINUM)
Liều dùng:
50MG
Dạng dược phẩm:
Tvrdá tobolka
Tuyến hành chính:
Perorální podání
Các đơn vị trong gói:
100
Loại thuốc theo toa:
na lékařský předpis
Khu trị liệu:
KLOFAZIMIN
Tình trạng ủy quyền:
F - specifický léčebný program povolený MZ ČR na základě doporučení SÚKL.

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này