Lamotrigin Act 25 mg Tabletten

Thụy Sĩ - Tiếng Đức - Swissmedic (Swiss Agency for Therapeutic Products)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
lamotriginum
Sẵn có từ:
Actavis Switzerland AG
Mã ATC:
N03AX09
INN (Tên quốc tế):
lamotriginum
Dạng dược phẩm:
Tabletten
Thành phần:
lamotriginum 25 mg, excipiens pro compresso.
Nhóm trị liệu:
Synthetika human
Khu trị liệu:
Antiepileptikum
Số ủy quyền:
58320
Ngày ủy quyền:
2009-12-04

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này