Klion-D 100 mg/100 mg vaginal tablets 

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)

03-10-2018

Thành phần hoạt chất:
Комбинация
Sẵn có từ:
Gedeon Richter Ltd.
Mã ATC:
G01AF20
INN (Tên quốc tế):
Combination
Liều dùng:
100 mg/100 mg vaginal tablets 
Tóm tắt sản phẩm:
Klion-D, 100 mg/100 mg vaginal tablets x 10
Số ủy quyền:
20010364
Ngày ủy quyền:
2014-04-02

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này