Klimaktosan homöopathische Globuli

Thụy Sĩ - Tiếng Đức - Swissmedic (Swiss Agency for Therapeutic Products)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
cimicifuga racemosa D6, lachesis (HAB) D12, sepia officinalis D12, lily lancifolium D12
Sẵn có từ:
Tentan AG
INN (Tên quốc tế):
cimicifuga racemosa D6, lachesis (HAB) D12, sepia officinalis D12, lily lancifolium D12
Dạng dược phẩm:
homöopathische Globuli
Thành phần:
cimicifuga racemosa D6, lachesis (HAB) D12, sepia officinalis D12, lilium lancifolium D12, ana partes, ad globulos.
Lớp học:
D
Nhóm trị liệu:
Homöopathische Arzneimittel
Khu trị liệu:
Bei Wechseljahrbeschwerden
Số ủy quyền:
57917
Ngày ủy quyền:
2007-04-10

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này