Jaydess 13,5 mg intrauterine delivery system

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
08-11-2021
Thành phần hoạt chất:
Левоноргестрел
Sẵn có từ:
Bayer Pharma AG,
Mã ATC:
G02BA3
INN (Tên quốc tế):
Levonorgestrel
Liều dùng:
13,5 mg intrauterine delivery system
Tóm tắt sản phẩm:
Jaydess, 13,5 mg intrauterine delivery system 1 x 1; 5 x 1;
Số ủy quyền:
20130075
Ngày ủy quyền:
2015-02-17

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này