JAVEX BLEACH BY CLOROX Solution

Canada - Tiếng Pháp - Health Canada

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Hypochlorite de sodium
Sẵn có từ:
THE CLOROX COMPANY
Mã ATC:
V07AV
INN (Tên quốc tế):
TECHNICAL DISINFECTANTS
Liều dùng:
5.25%
Dạng dược phẩm:
Solution
Thành phần:
Hypochlorite de sodium 5.25%
Tuyến hành chính:
Désinfectant (Usage domestique)
Các đơn vị trong gói:
3.6L/5L
Loại thuốc theo toa:
En vente libre
Khu trị liệu:
DISINFECTANTS (FOR AGENTS USED ON OBJECT)
Tóm tắt sản phẩm:
Numéro de groupe d'ingrédients actifs (GIA) :0106897011; AHFS:
Tình trạng ủy quyền:
ANNULÉ APRÈS COMMERCIALISATION
Số ủy quyền:
02256207
Ngày ủy quyền:
2009-08-05

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này