Isosorbe 40 mg prolonged - release tablets

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
11-10-2017
Thành phần hoạt chất:
Изосорбида мононитрат
Sẵn có từ:
Чайкафарма Висококачествените Лекарства" АД"
Mã ATC:
C01DA14
INN (Tên quốc tế):
Isosorbide mononitrate
Liều dùng:
40 mg prolonged - release tablets
Tóm tắt sản phẩm:
Isosorbe, 40 mg prolonged - release tablets x 30
Số ủy quyền:
20120475
Ngày ủy quyền:
2012-09-25

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này