INDOWANGI Eau De Collogne Switsbaby Squishy Cair

Indonesia - Tiếng Indonesia - Badan Pengawas Obat dan Makanan RI - Indonesian Food and Drug Supervisory Agency

Sẵn có từ:
MUSTIKA WANGI, UD - Kab Lumajang, Jawa Timur
Dạng dược phẩm:
Cair
Các đơn vị trong gói:
Botol 6 mL, Botol 30 mL
Sản xuất bởi:
MUSTIKA WANGI, UD - Kab Lumajang
Số ủy quyền:
NA18200601182
Ngày ủy quyền:
2020-09-24

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này