Impactin Duo 10 mg/5 mg capsules, hard

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
27-06-2022
Thành phần hoạt chất:
Рамиприл, Амлодипин
Sẵn có từ:
Медика АД
Mã ATC:
C09BB7
INN (Tên quốc tế):
Ramipril, Amlodipine
Liều dùng:
10 mg/5 mg capsules, hard
Tóm tắt sản phẩm:
Impactin Duo, 10 mg/5 mg capsules, hard x 28, x 30, x 32, x 56, x 60, x 90, x 91, x 96, x 98, x 100;
Số ủy quyền:
20140181
Ngày ủy quyền:
2015-05-25

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này