HyperRho S/D Full dose 1500 IU solution for injection

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
04-09-2013
Thành phần hoạt chất:
Анти-D (rh) имуноглобулин
Sẵn có từ:
Химимпорт Фарма АД
Mã ATC:
J06BB
INN (Tên quốc tế):
Anti-D (rh) immunoglobulin
Liều dùng:
solution for injection
Tóm tắt sản phẩm:
HyperRho S/D Full Dose, 1500 IU solution for injection x 1
Số ủy quyền:
9900107
Ngày ủy quyền:
2014-08-12

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này