HYONATE 10MG/ML LIQUID

Canada - Tiếng Anh - Health Canada

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
HYALURONATE SODIUM
Sẵn có từ:
BAYVET, DIVISION OF CHEMAGRO LTD.
Liều dùng:
10MG
Dạng dược phẩm:
LIQUID
Thành phần:
HYALURONATE SODIUM 10MG
Tuyến hành chính:
INTRA-ARTICULAR
Các đơn vị trong gói:
2
Loại thuốc theo toa:
OTC
Nhóm trị liệu:
HORSES
Tóm tắt sản phẩm:
Active ingredient group (AIG) number: 0115449001
Tình trạng ủy quyền:
MARKETED
Số ủy quyền:
00791660
Ngày ủy quyền:
1990-12-31

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này