Hurix`s Cordyceps Capsule

Malaysia - Tiếng Anh - NPRA (National Pharmaceutical Regulatory Agency, Bahagian Regulatori Farmasi Negara)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Cordyceps militaris
Sẵn có từ:
J.B. PHARMACY GROUP SDN. BHD.
INN (Tên quốc tế):
Cordyceps militaris
Các đơn vị trong gói:
6 capsule Capsules; 12capsule Capsules; 36capsule Capsules; 72capsule Capsules; 144capsule Capsules; 10capsule Capsules; 20capsu
Sản xuất bởi:
J.B. PHARMACY GROUP SDN. BHD.
Số ủy quyền:
MAL10125002T

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này