HOMEOPATHIC MEDICINE (S#727) DPS 30C Gouttes

Quốc gia: Canada

Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

Nguồn: Health Canada

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:

Euphorbe à feuilles de millepertuis

Sẵn có từ:

TOTAL HEALTH CENTRE

Liều dùng:

30C

Dạng dược phẩm:

Gouttes

Thành phần:

Euphorbe à feuilles de millepertuis 30C

Tuyến hành chính:

Orale

Các đơn vị trong gói:

25,50ML

Loại thuốc theo toa:

Homéopathique

Khu trị liệu:

HOMEOPATHIC PRODUCTS

Tóm tắt sản phẩm:

Numéro de groupe d'ingrédients actifs (GIA) :0125905001; AHFS:

Tình trạng ủy quyền:

ANNULÉ APRÈS COMMERCIALISATION

Ngày ủy quyền:

1996-09-10

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này