HOMEOPATHIC MEDICINE (S NO. 217) DPS 30C Gouttes

Canada - Tiếng Pháp - Health Canada

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Aurône des jardins
Sẵn có từ:
TOTAL HEALTH CENTRE
Liều dùng:
30C
Dạng dược phẩm:
Gouttes
Thành phần:
Aurône des jardins 30C
Tuyến hành chính:
Orale
Các đơn vị trong gói:
25,50ML
Loại thuốc theo toa:
Homéopathique
Khu trị liệu:
HOMEOPATHIC PRODUCTS
Tóm tắt sản phẩm:
Numéro de groupe d'ingrédients actifs (GIA) :0117597003; AHFS:
Tình trạng ủy quyền:
ANNULÉ APRÈS COMMERCIALISATION
Số ủy quyền:
02076837
Ngày ủy quyền:
1996-09-10

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này